dr Olga Komorowska

Stopa zwrotu z inwestowania w wykształcenie

 

Stopa zwrotu z inwestowania w wykształcenie na poziomie wyższym

"Dyplom licencjata daje pięciokrotnie mniejszą stopę zwrotu niż dyplom magistra, a doktorat zwiększa stopę zwrotu w stosunku do magistra o dalsze 80 proc. W ostatnich dwóch latach wzrosła znacząco stopa zwrotu jedynie ze studiów doktoranckich. Dyplom magistra zachował swoje finansowe znaczenie, ale licencjat przestał być opłacalną inwestycją."

Źródło: Diagnoza Społeczna 2013, str. 196

Wsparcie dla matek wychowujących dzieci z zespołem Downa

Wsparcie dla matek wychowujących dzieci z zespołem Downa jest potrzebą najmniej zaspokojoną wśród wszystkich badanych potrzeb. W skali od 1 do 6 stopień zaspokojenia potrzeb był na poziomie 1,77. Wsparcie było rozumiane jako pomoc psychologa, czas dla siebie itp.

Więcej informacji w artykule dostępnym w wersji pdf:
Komorowska Olga [2012] Potrzeby gospodarstw domowych związane z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego, Społeczeństwo i rodzina, Nr 33 4/2012), str. 81-90

 

 

Pozornie bezrobotni

 

W roku 2013 pozornie bezrobotni stanowili 36 proc. wszystkich zarejestrowanych osób bezrobotnych. Pozornych bezrobotnych można podzielić na tych, którzy nie są zainteresowani pracą (nie szukają jej i/lub nie są gotowi jej podjąć) oraz pracujących na czarno.

źródło: Diagnoza Społeczna 2013, str. 361