dr Olga Komorowska

Dokształcanie

 

  • Szkolenie online Webwriting. Praktyczny kurs pisania tekstów internetowych, 2015. Szkolenie przeprowadziła pani Joanna Wrycza-Bekier - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. 
  • Szkolenie w ramach projektu BRing. Nauki społeczne dla gospodarki , 2013r.
  • Studia podyplomowe Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego”, organizowane przez WSB w Gdańsku 2013r.
  • Certyfikat znajomości języka niemieckiego na poziomie B1 – Goethe Zertifikat B1 z oceną bdb (otrzymanych 278,5 punktów na 300 możliwych punktów), 2011r.
  • SzkolenieMetody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym”, organizowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 21-22 czerwca 2005r.
  • Szkolenie „Konsultant Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, 05-08 lipca 2004r.
  • Studia podyplomowe Studia Zarządzania Personelem, organizowane przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, rok akademicki 2003/2004r.