dr Olga Komorowska

INNA AKTYWNOŚĆ NAUKOWA

 W ramach projektu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy realizowałam wykłady dla rodziców

    Wychowanie do sukcesu  (październik 2016)

   Jak rozbudzać kreatywność dziecka? - (październik 2015)


Przeprowadziłam wykłady dla studentów Uniwersytetu III wieku na Uniwersytecie Gdańskim

    Poziom życia i szczęście - (styczeń 2017) link

   Demografia - wyzwanie współczesnego świata (listopad 2016) link


Przeprowadziłam wykład podczas spotkania „Podaj dalej! Zespół Downa bez tajemnic” . Spotkanie było zorganizowane przez studentki koła naukowego Pedagogiki Specjalnej „Porta” działającego przy Uniwersytecie Gdańskim (listopad 2013).


Byłam opiekunem naukowym projektu dot. organizacji sesji posterowej. na temat funkcjonowania osób z zespołem Downa w Anglii, Niemczech i Emiratach Arabskich.Sesję posterową opracowywały studentki koła naukowego Pedagogiki Specjalnej „Porta” działającego przy Uniwersytecie Gdańskim  Sesja posterowa odbyła się w ramach I Pomorskiej Konferencji na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Ja też mam przyszłość" w październiku 2013 roku organizowanej przez Fundację Wspierania Rozwoju „Ja też” oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.


Przeprowadziłam badanie własne (BW) w roku 2010 na temat "Statystyczna ocena poziomu życia rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa w województwie pomorskim".

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.