dr Olga Komorowska

Konferencje

 

2017

Konferencja Naukowa Zdrowie i Style ŻyciaKonferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia, Wrocław, maj 2017, Uniwersytet Wrocławski, prelegent

Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii, Wrocław, kwiecień 2017, Uniwersytet Ekonomiczny, prelegent
 
XXXV Konferencja Polityków Społecznych „Współczesne wyzwania polityki społecznej, Olsztyn czerwiec 2017, prelegent 

 

 

2016

 

XXXIV Konferencja – Kongres Polityków Społecznych „Polityka Społeczna w Polsce i w Europie”, prelegent

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość życia osób z niepełnosprawnością na początku XXI wieku", Uniwersytet Wrocławski, prelegent.

Przedsiębiorczość, konsumpcja, jakość życia rodzin z dziećmi z niepełnosprawnoącią, prelegent, moderator panelu dyskusyjnego na konferencji, Zakład Badań Zachowań Konsumentów, SGH.

 

2015

 

Międzynarodowa konferencja "Przedsiębiorczość XXI wieku - oblicza i perspektywy", Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, prelegent  

Konferencja

 

2013

 

I Pomorska Konferencja na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Ja też mam przyszłość", 2013r. Fundacja Wspierania Rozwoju „Ja też” oraz Gdański Uniwersytet Medyczny, sosba odpowiedzialna za realizację sesji plakatowej studentów,  "Ja też mam przyszłość",

Osoba z niepełnosprawnością we współczesnej rzeczywistości społecznej – ukierunkowania i możliwości wspomagania rozwoju, 2013 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prelegent   Program konferencji

Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych, 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, prelegent     Konferencja

 

2010

Metody badań i interpretacja procesów demograficzno-społecznych, 2010r. Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania, prelegent  Konferencja

Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, 2010r. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, słuchacz.