Kategoria medycyna

Siła świadomości

Na krótką chwilę ujrzyj siebie w sytuacji wytworzonej przez ten nałóg, a następnie wytwórz w umyśle scenkę, gdy spokojnie i zdecydowanie odmawiasz wypicia „jednego”. Niech do twej świadomości dojdą słowa zaproszenia i twojej kulturalnej odmowy. Dodaj scenkę, gdy przechodzisz obok sklepu z wyro-bami spirytusowymimi, patrzysz obojętnie na okno wystawowe, uśmiechasz się do siebie i spokojnie przechodzisz dalej.

Czytaj całość

Stres

W ostatnich latach coraz częściej jako przyczynę wielu schorzeń czy napięć psychicznych wymienia się stres. Duży rozgłos temu czynnikowi nadają środki przekazu, pojawia się ogromna ilość literatury na jego temat oraz metod i technik zwalczania. Stres stał się wrogiem publicznym numer jeden w drugiej połowie XX wieku. Czymże jest?

Czytaj całość

Leczenie metodą psychotroniczną

Trudno uwierzyć, jak potężne siły drzemią w każdym z nas. To siły psychiczne, które wykorzystujemy zaledwie w kilku procentach. Gdyby wykorzystywać je w większym stopniu, wówczas nie tak mało chorób czy schorzeń przestałoby nas nękać, a wielu lekarzy nie miałoby zajęcia. Siła myśli fascynowała zawsze, na jej temat intuicyjnie wypowiadało się dawniej wielu sławnych ludzi. Dzisiaj uczeni mogą o niej mówić bardziej precyzyjnie, co wiąże się z coraz dokładniejszymi badaniami mózgu.

Czytaj całość

Technika psychotronicznego leczenia epilepsji

– 1. Wybierz spokojne miejsce, zamknij oczy i oddychaj głęboko. Powtarzaj w myśli: „Przez potęgę mojej nadświadomości i mądrość mego wyższego »ja« rozkazuję, abym w tej chwili został(a) uleczony(a) z ataków epileptycznych. Rozkazuję, by psychotroniczne leczenie przyniosło mi nowe siły i dar dobrego zdrowia. Nie chcę być epileptykiem(czką) już nigdy więcej”.

Czytaj całość

Trening autogenny

Metoda ta polega na oddziaływaniu na swój organizm i psychikę poprzez wyzwalanie reakcji odprężenia i koncentracji oraz prostych formuł samosugestii (gr. auto-genśs powstały sam przez się). Jest to forma gimnastyki psychicznej dla osób zdrowych, jak również cierpiących na lekkie zaburzenia somatyczne i psychiczne.

Czytaj całość

A oto technika relaksacyjna Jacobsona, zmodyfikowana przez J. Morrisa.

Trening ten obejmuje 39 ćwiczeń, każde po około 10 sekund. Między poszczególnymi ćwiczeniami niezbędne są kil-kunastosekundowe przerwy. Najlepiej ćwiczyć z terapeutą lub z drugą osobą podającą zakres ćwiczenia, lecz również można tekst ćwiczeń odtwarzać z taśmy magnetofonowej. Ćwiczenia należy wykonywać dwa razy dziennie. Ćwiczący siada wygodnie w fotelu lub kładzie się na kanapie i zamyka oczy. Należy rozluźnić się i regularnie oddychać. W pomieszczeniu winna panować cisza.

Czytaj całość

Technika „punkt po punkcie”

Technika ta działa reiaksująco i leczniczo na cały organizm. Podstawową zasadą jest system tzw. punktu po punkcie. Ćwiczyć można 1-3 razy dziennie około kwadransa. Nie należy brać dosłownie wymawianych formułek ani w tej technice, ani w innych. Nie są ważne same sformułowania, lecz ich sens, zatem można artykułować myśli swoimi słowami, można też trzymać się ściśle zaproponowanego tekstu.

Czytaj całość

Istota stresu

Z medycznego punktu widzenia stres jest globalną odpowiedzią organizmu na wszelkie przymusy narzucane mu przez jego środowisko fizyczne, uczuciowe i społeczne. W jaki sposób odbija się to na naszym zdrowiu, decydują takie czynniki, jak umiejętność opanowania i odporność organizmu na choroby. Niezwykle istotne jest odreagowanie stresów, pozbywanie się nagromadzonej złości czy napięcia, gdyż system blokowania akcji obronnych staje się podłożem wszelkich patologii, co może objawiać się w postaci wrzodów dwunastnicy lub żołądka, nerwicy, frustracji, lęku bądź poczucia mniejszej wartości. Rzecz jasna, nie zawsze jest to możliwe ani nie wszystkie przyjmowane przez nas metody rozładowania są skuteczne, jak też nie ma żadnego uniwersalnego środka, powodującego osiągnięcie wewnętrznej harmonii.

Czytaj całość

Istota metody psychotronicznej

Człowiek rodząc się, zostaje wyposażony przez naturę w potężną siłę psychiczną, której na ogół nie jest świadomy przez całe życie. Gdyby było inaczej, wówczas o wiele łatwiej mógłby pokonywać przeszkody życiowe i korzystać z samolecze- nia. Tą siłą jest nadświadomość, nasze wyższe „ja”. W razie potrzeby człowiek powinien odwoływać się do swego wyższego „ja” i zdecydowanie żądać tego, co od dawna mu się od natury należy.

Czytaj całość

Przez siłę nadświadomości

„Przez siłę nadświadomości i mądrości mego wyższego »ja« odrzucam od tej chwili pragnienie palenia papierosów. Potępiam ten nawyk i odpędzam od siebie każdą siłę, która zmusza mnie do stawiania tego nałogu ponad mój własny rozsądek. Pragnę pozostać w harmonii z moim wyższym »ja«, które będzie czuwać nad zachowaniem mego całkowitego zdrowia nawet wtedy, gdy mój świadomy umysł zajęty będzie innymi sprawami”.

Czytaj całość

Skutki stresu

Według H. Selye’a, u człowieka narażonego na długotrwałe lub silne stresy zaczynają występować takie symptomy choro-botwórcze, jak powiększenie nadnerczy, nadciśnienie, wzrost poziomu cukru we krwi, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy, wzrost poziomu cholesterolu i zanik grasicy. Tym objawom somatycznym towarzyszą zazwyczaj reakcje psychiczne. Należą do nich m.in. drażliwość, nadmierne przejmowanie się problemami zawodowymi, trudności z koncentracją, osłabienie pamięci, bezsenność lub sen przerywany, niecierpliwość, wy- buchowość, nadmierna skłonność do płaczu, dolegliwości w klatce piersiowej, arytmiczność pracy serca, podniecenie, brak apetytu, zaburzenia trawienne, częstsze oddawanie moczu, bóle mięśni i niepokój ruchowy.

Czytaj całość

Relaksacja stopniowana Jacobsona

Amerykański naukowiec i praktykujący lekarz Jacobson naukowo opisał różne stany napięcia psychicznego. Powstają one głównie w czasie reakcji człowieka na problemy, bodźce i naciski środowiska. Życie w ciągłym pośpiechu, konieczność dostosowywania się do szybkich zmian sytuacji – wszystko to wywołuje napięcia psychiczne. One z kolei powodują pracę różnorodnych grup mięśni organizmu. Część napięć mięśniowych jest niezbędna dla spełnienia funkcji życiowych, ale znaczna część pozostaje bezproduktywna. U poszczególnych osób ów stan napięcia mięśni występuje w różnym stopniu, dlatego jedni wykazują mniejszą, a inni większą nerwowość lub podatność na emocje.

Czytaj całość

W niektórych zawodach

Przede wszystkim jednak stres powoduje działanie uboczne, bardzo niekorzystne dla naszego zdrowia. Z badań wynika, że najczęstszym stresorem, czyli czynnikiem stresującym, są warunki i klimat w miejscu pracy. Nadmierny hałas, zbyt ostre światło, wysoka temperatura lub nieodpowiednia wilgotność, charakter i forma wykonywanej pracy, a także kontakty z prze-łożonymi sytuują się na pierwszym miejscu. Wszelkie czynniki zakłócające nasz normalny rytm funkcjonowania, jak np. praca w porze nocnej, w systemie akordowym, monotonia stałych czynności itp., wywołują podobny efekt. Trzeba też wspomnieć o częstych kłopotach w dojazdach do pracy, odprowadzaniu po drodze dzieci do żłobka lub przedszkola, niekorzystnych warunkach atmosferycznych, konfliktach międzyludzkich i wielu innych sytuacjach stresogennych.

Czytaj całość

Medytacja transcedentalna

Do transcendentalnych (łac. transcendens – przekraczać, po-stępować) ćwiczeń medytacyjnych szczególnie potrzebne jest ciche i nieco zaciemnione pomieszczenie. Niezwykle ważne jest wprowadzenie siebie w stan odprężenia, który powinien jeszcze pogłębić ćwiczenie.

Czytaj całość

Technika psychotronicznego leczenia ślepoty

– 1. Wybierz spokojne miejsce, połóż się lub wygodnie usiądź, kładąc głowę na oparciu krzesła.

– 2. Zamknij oczy i przez chwilę obserwuj swój oddech. Rozluźnij całe ciało.

Czytaj całość