W niektórych zawodach

Przede wszystkim jednak stres powoduje działanie uboczne, bardzo niekorzystne dla naszego zdrowia. Z badań wynika, że najczęstszym stresorem, czyli czynnikiem stresującym, są warunki i klimat w miejscu pracy. Nadmierny hałas, zbyt ostre światło, wysoka temperatura lub nieodpowiednia wilgotność, charakter i forma wykonywanej pracy, a także kontakty z prze-łożonymi sytuują się na pierwszym miejscu. Wszelkie czynniki zakłócające nasz normalny rytm funkcjonowania, jak np. praca w porze nocnej, w systemie akordowym, monotonia stałych czynności itp., wywołują podobny efekt. Trzeba też wspomnieć o częstych kłopotach w dojazdach do pracy, odprowadzaniu po drodze dzieci do żłobka lub przedszkola, niekorzystnych warunkach atmosferycznych, konfliktach międzyludzkich i wielu innych sytuacjach stresogennych.

Czytaj całość

Medytacja transcedentalna

Do transcendentalnych (łac. transcendens – przekraczać, po-stępować) ćwiczeń medytacyjnych szczególnie potrzebne jest ciche i nieco zaciemnione pomieszczenie. Niezwykle ważne jest wprowadzenie siebie w stan odprężenia, który powinien jeszcze pogłębić ćwiczenie.

Czytaj całość

Technika psychotronicznego leczenia ślepoty

– 1. Wybierz spokojne miejsce, połóż się lub wygodnie usiądź, kładąc głowę na oparciu krzesła.

– 2. Zamknij oczy i przez chwilę obserwuj swój oddech. Rozluźnij całe ciało.

Czytaj całość