dr Olga Komorowska

Rodziny z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością

Projekt "Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością" finansowany jest ze  środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS5, panel HS4).

Projekt "Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością" finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS5, panel HS4).

Osoby zaangażowane w projekcie:

dr hab. Mirosława Janoś-Kresło (Szkoła Główna Handlowa) - kierownik projektu

prof. Teresa Słaby (Szkoła Główna Handlowa) - główny wykonawca

dr Olga Komorowska (Uniwersytet Gdański) - główny wykonawca

dr Teresa Skalska (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) - wykonawca

Realizacja projektu rozpocznie się w roku 2014. Przewidywany budżet. to kwota 313 125 zł. Projekt będzie trwał dwa lata.

Przy pomyśle na projekt wykorzystane zostały wyniki z mojej pracy doktorskiej.

Cel planowanych badań, to zdobycie nowej wiedzy na temat

    • zachowań przedsiębiorczych traktowanych jako przejaw aktywności zawodowej w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością,
    • skłonności do podejmowania aktywności w ramach mikro przedsiębiorczości społecznej,
    • zachowań konsumpcyjnych w tych rodzinach,
    • sposobach radzenia sobie rodziny w pozyskiwaniu dochodów i korzystania z usług na przykład poprzez wykorzystanie konsumpcji kolaboratywnej.