dr Olga Komorowska

Życie dorosłych osób z niepełnosprawnością

Byłam opiekunem naukowym studentek koła naukowego Porta (działającego przy Uniwersytecie Gdańskim) w zakresie realizacji projektu. Projekt polega na zbadaniu możliwości życia i pracy osób z niepełnosprawnością w Anglii, Norwegii, Irlandii i Niemczech i opracowaniu publikacji z tego zakresu.