dr Olga Komorowska

Finanse osobiste osób bezrobotnych

 

"Zachowania finansowe osób bezrobotnych w Trójmieście" - staż realizowany w ramach projektu "BRing - nauki społeczne dla gospodarki".

"Zachowania finansowe osób bezrobotnych w Trójmieście" - staż odbyłam w ramach projektu "BRing - nauki społeczne dla gospodarki", który jest realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie:

BRing

Warunkiem uzyskania dofinansowania stażu było:

    • uczestniczenie w szkoleniu,
    • dobrze oceniony wniosek.
Staż realizowałam w okresie wrzesień 2013 - grudzień 2013 w Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej. W ramach stażu przeprowadziłam badanie dotyczące zachowań finansowych osób bezrobotnych w Trójmieście oraz ich zachowań przedsiębiorczych. Zebrałam informacje na temat świadomości finansowej Polaków (przegląd badań zrealizowanych w Polsce). Przedstawiłam również działania OECD i Unii Europejskiej, które mają wpływ na inicjatywy podejmowane w krajach, w tym w Polsce. Jako przykład dobrych praktyk zaprezentowałam projekty podejmowane w innych krajach na rzecz wsparcia edukacji finansowej zarówno wśród uczniów, jak też ich nauczycieli.

Na stronie:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

można znaleźć informacje na temat zarządzania własnymi finansami osobistymi.