dr Olga Komorowska

 

2017 rok

 

Czynniki wpływające na aktywność zawodową rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, w: Polityka Społeczna nr 3 (44) s. 27-32

 

Funckjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w Niemczech, Ekonomia, 23/1, 2017, Wrocław.

artykuł do pobrania

 

Sytuacja dochodowa rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 483 Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii | 68--79

artykuł do pobrania

 

2016 rok

 

 Aktywność zawodowa i jej determinanty wśród matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, w:"Współczesne problemy rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w Polsce" Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2016.

pobierz artykuł

 

 Aktywność zawodowa i jej determinanty wśród matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, w: Współczesne problemy rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w Polsce" Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2016, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 21-34 (poniżej załącznik - wersja robocza artykułu)

 

 Wsparcie rodziców z niepełnosprawnością w Niemczech w: Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej (red. nauk. Julian Auleytner), Warszawa, PTPS, Wyższa Szkoła PEdagogiczna im J. Korczaka 2016, s. 199-208 (poniżej załącznik - wersja robocza artykułu).

 

 Nasze dzieciaki Agata i Janek Wychowanie Muzyczne 3/2016

Artykuł do przeczytania

  

Red. naukowy publikacji Współczesne problemy rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w Polsce Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2016 (wspólnie z M. Janoś-Kresło)

 

Współautorka książki:Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2016 (wspólnie z M. Janoś-Kresło, T. Słaby, T. Skalska)

 

Współautorka książki:Entrepreneurial and consumer behaviours in families upbringing children and young people with disabilities, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2016 (wspólnie z M. Janoś-Kresło, T. Słaby, T. Skalska)

 

Połowiczna opieka Tygodnik Powszechny 16/2016 z dnia 10-04-2016

Artykuł do przeczytania

 

2015 rok i wcześniejsze

 

Przedsiębiorczość jako przejaw aktywności zawodowej w rodzinach opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością w Polsce, w: Przedsiębiorczość : technologia i ludzie / red. nauk. Agnieszka Brzozowska, Paweł Kłobukowski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,2015


Rodziny niepełne - sytuacja społeczno-ekonomiczna w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych w 2010 roku [2014], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 4(42)/2014 pt. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych str. 85-94 - współautorstwo Dorota Banaszkiewicz

Spis treści


Zachowania finansowe osób bezrobotnych w Trójmieście na tle doświadczeń europejskich i międzynarodowych zaleceń systemowych. Raport. Część I [2014], Pieniądze i Więź 2 (63) 2014 str. 123-139


Zachowania finansowe osób bezrobotnych w Trójmieście na tle doświadczeń europejskich i międzynarodowych zaleceń systemowych. Raport. Część II [2014], Pieniądze i Więź 1 (62) 2014 str. 123-139


Rodzice zdani na siebie "Rzeczpospolita" z dnia 8.04.2014 nr 82 strona A12 

Artykuł do pobrania


Wybrane czynniki różnicujące szanse znalezienia pracy przez osoby niepełnosprawne  [2014], Wiadomości Statystyczne 2/2014, str. 40-47 - współautorstwo Dorota Banaszkiewicz

Artykuł do pobrania w pdf


Inny wymiar macierzyństwa [2013], Bardziej Kochani 3/2013 str. 36-37

Artykuł do przeczytania


Instrumenty finansowe wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w Niemczech [2013], Polityka Społeczna 4/2013, str. 24-28


Determinanty ryzyka bezrobocia długotrwałego wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Trójmieście [2012],Journal of Management and Finance Nr 10 (artykuł we współautorstwie z Dorotą Banaszkiewicz), str. 135-145

Artykuł do pobrania w pdf


Potrzeby gospodarstw domowych związane z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego [2012], Społeczeństwo i rodzina. Nr 33 (4/2012), str. 81-90

Artykuł do pobrania w pdf


Koszty Indywidualne i społeczne związane z niepełnosprawnością dziecka [2011], Pieniądze i Więź 3/52


Osoba niepełnosprawna w Polsce i w Niemczech - wybrane aspekty prawne [2011], Studia Prawno-Ekonomiczne nr LXXXIII, str.311-321

Artykuł do pobrania w pdf po wpisaniu tytułu w przeglądarkę


Własny budżet - nowa forma świadczeń dla osób z niepełnosprawnością w Niemczech [2011], Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/3 2011, str. 237-246