W świecie tonów

Każdy przedmiot i każda osoba mają swój podstawowy ton. Jeżeli ktoś śpiewa łagodnie i melodyjnie ton drugiej osoby, wywiera na nią wpływ pozytywny, jeśli natomiast śpiewa ostro i bez przerwy, osiąga efekt destrukcyjny.

Gdyby udało się odnaleźć ton konkretnej rzeczy, to odpo-wiednią grą lub śpiewem można byłoby doprowadzić do jej rozpadu, np. w wokalistyce jednym z mierników prawidłowego zaśpiewania najwyższego tonu jest pękanie ustawionego na fortepianie kryształowego kieliszka. Wielu biblistów działaniu takiego efektu akustycznego przypisuje upadek wspomnianych już murów Jerycha. Ktoś znający siłę dźwięków ustalił właściwy ton murów, zaś Izraelici, potęgując go przez jakiś czas, doprowadzili do pękania jego wewnętrznych struktur i w rezultacie do rozpadu.

Zgodnie z tym prawem, uczeni pracują nad odkryciem czę-stotliwości odpowiadających poszczególnym organom i częściom ciała. Ich ustalenie pozwoli komponować muzykę zapewniającą równowagę umysłu i ciała.

W psychoterapii stało się jasne, że muzyka ułatwia nawiązanie kontaktu pacjenta z lekarzem, pomaga odzyskać mowę, leczy głuchotę. Działa wszędzie tam, gdzie normalnie lekarz nie może porozumieć się z chorym. Dzieci, które nie mogą nauczyć się mówić, rozwijają swoje słownictwo, zaczynają układać zdania. Również wrodzone fobie i lęki łatwiej jest zwalczać przy współudziale muzyki.

Wielu lekarzy muzykoterapeutów przepisuje specjalną muzykę namiętnym palaczom papierosów, aby ich uwolnić od tego nałogu. Szczególnie skutecznie działa w takich wypadkach muzyka organowa.

Badania lekarskie potwierdziły, że np. pieśni śpiewane w większym zespole w marszu są czynnikiem leczniczym w medycynie społecznej, dając m.in. ujście skrywanym uczuciom seksualnym lub agresywnym, rozładowując napięcie psychiczne. Ponadto, jeżeli muzyka się podoba, powoduje głębokie i rytmiczne oddychanie, zwiększa zatem wentylację płuc.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>